Autor: fullspectrum

Přímé temperování chemikálií pomocí regulátoru teploty HED

S naším regulátorem teploty s Peltierovými články řady HED můžete přímo regulovat teplotu chemikálií a médií s vysokou čistotou.

Přímá regulace teploty chemikálií pomocí regulátoru teploty s Peltierovými články od SMC umožňuje dosáhnout teplotní stability až +/- 0,1 °C. Všechny části, které přichází do styku s chemikáliemi, jsou vyrobeny z materiálu PFA, čímž je zabráněno vymývání kovových iontů a tím i znečištění média.

Kompaktní konstrukce a nízká hmotnost jsou výsledkem vlastního vývoje výměníku tepla, který jsme speciálně přizpůsobili tvaru Peltierových článků.

 

Technologie Peltierových článků pro chlazení i ohřev

Peltierův článek je termoelektrický převodník, ve kterém vzniká rozdíl teplot, když jím protéká proud, nebo naopak při vystavení rozdílu teplot v něm vznikne proud. Peltierovy články jsou vhodné pro chlazení i ohřev (otočením směru proudu).

Největšími přednostmi Peltierových článků jsou jejich malé rozměry a nízká hmotnost, umožňují také rychlé přepínání funkce a přesnou regulaci teploty.

Peltierův jev je založen na kontaktu dvou polovodičů, jejichž vodivostní pásy mají různé energetické úrovně. S rostoucí hodnotou proudu účinnost klesá, při dostatečném přívodu a odvodu tepla roste.

 

Využití regulátoru teploty s Peltierovými články řady HED

Naše regulátory teploty s Peltierovými články řady HED se používají hlavně v polovodičovém průmyslu, například v čisticích zařízeních, nanášecích zařízeních a v systémech mokrého leptání. Ale dají se s ním temperovat i nádrže na chemikálie.

Anwendungen des HED Thermo-Controllers

Chemické procesy vyžadují stabilní teplotu

Zejména v polovodičovém průmyslu jsou požadavky na stabilitu teploty v chemických procesech stále náročnější. Stále menší používané struktury vyžadují nejvyšší úroveň čistoty a přesnosti výrobních procesů.

Vodivé molekuly, tedy kovy, se nesmí dostat na wafery (tenké křemíkové destičky, ze kterých se vytvářejí mikročipy). Všechna média nezbytná pro zpracování křemíkové destičky musí být přiváděna v systémech UHP (Ultra High Purity) s ultra vysokou čistotou. Vzhledem k tomu, že i ty nejmenší stopy kovu mezi tenkými spoji způsobují zkrat, jsou tyto jemné struktury vyráběny v čistých prostorách.

 

Média použitelná pro přímou regulaci teploty

Příklady médií, která mohou být přímo řízena teplotou pomocí regulátorů teploty s Peltierovými články řady HED od SMC, jsou:

 • Čistá voda
 • Kyselina fluorovodíková
 • Kyselina sírová (s výjimkou dýmavé)
 • Roztok síranu měďnatého
 • Roztok amoniaku, vodíku a peroxidu
 • Hydroxid sodný
 • Ozonizovaná voda

Rozsah provozních teplot pro uvedená média je od 10 do 60 °C.

 

Chtěli byste se dozvědět více o našem regulátoru teploty s Peltierovými články řady HED a jeho možnostech využití?

Ozvěte se nám na – náš tým vám rád zodpoví vaše dotazy a vypracuje řešení, které bude ušito přesně na míru vašim požadavkům.

 

Software pro monitorování zařízení pro regulaci teploty

Software pro monitorování zařízení pro regulaci teploty jsme vyvinuli speciálně pro chladicí zařízení řady HRR – mají sloužit k tomu, aby Vám ulehčily práci.
Tento software se prakticky ani nemusí na PC uživatele instalovat – stačí pouze zkopírovat soubor .exe do cílového adresáře a spustit jej.
Připojení k chladicí jednotce se provádí prostřednictvím předního USB portu.

Funkce softwaru zařízení HRR

Účelem a smyslem softwaru zařízení HRR je zobrazovat aktuální naměřená data regulátoru teploty a (v případě potřeby) je uložit. Se softwarem však můžete provádět i další funkce:

 • Stahovat naměřená data
 • Získat graficky zobrazená procesní data (aktuální data provozních parametrů během činnosti), která usnadňují přehled o aktuálním stavu zařízení
 • Sledovat provozní stav a zaznamenávat data, jako jsou teplota, tlak a průtok
 • Provádět zkoušky v příslušné aplikaci
 • Nastavovat a kontrolovat všechny parametry, a rovněž ukládat vybrané parametry v nabídce Nastavení
 • provádět celkovou kontrolu jednotky
 • Plánovat intervaly preventivní údržby
 • Analyzovat chyby
 • Zobrazovat popisy alarmů a historii s procesními daty

Možnosti softwaru zařízení HRR

Přehledné uživatelské rozhraní se skládá z ovládací lišty, navigační lišty, procesních hodnot, informací o produktu, zobrazovací plochy a stavové lišty.

Diagram, který graficky zobrazuje procesní data, se automaticky přizpůsobuje použitému regulátoru teploty (vzduchem nebo vodou chlazenému, s nebo bez funkce kontroly DI).

Můžete zobrazit, změnit a přenést nastavení a obnovit je do továrního nastavení. Konfiguraci lze uložit a zkopírovat.

Intervaly preventivní údržby lze upravit buď přímo na zařízení pro regulaci teploty nebo pomocí softwaru zařízení HRR.

Software je k dispozici v deseti jazycích: němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština, ruština, turečtina, japonština, čínština a korejština. 

 

Chcete získat více informací o našem softwaru zařízení HRR jeho provozních možnostech?
Kontaktujte nás – náš tým rád zodpoví vaše otázky.

Investice do Greenfield projektů v oblasti průmyslové automatizace

Čtvrtá průmyslová revoluce již dávno začala: Pojmem „Průmysl 4.0“ se označuje digitální propojení výrobních procesů – lidé, stroje a procesy jsou mezi sebou navzájem na inteligentní bázi propojeny prostřednictvím internetu. Jako centrální technologie již nefunguje počítač, nýbrž právě internet.

Každému, kdo uvažuje o velkém projektu výstavby se doporučuje, aby se hned od počátku spoléhal na kompetentní a spolehlivé partnery.

Co přesně rozumíme pod pojmem »Greenfield«?

Investice do Greenfield projektů je výstavba nového výrobního zařízení „na zelené louce“. Příkladem projektů na zelené louce jsou nové, plně digitalizované továrny, elektrárny, výrobní zařízení a výrobní závody.

Takzvané Smart Factory jsou založeny na digitálně transformované a zasíťované výrobě, ve které jsou všechny stroje a systémy vybaveny senzory nebo čipy a díky jejich „chytré“ funkcionalitě lze procesy průběžně optimalizovat.

Rozdíl mezi pojmy Greenfield a Brownfield

Obvykle se výrobní zařízení a továrny staví pro životnost minimálně 20 až 25 let. Teprve poté jsou náklady amortizovány a lze vytvářet zisky. Proto jsou investice do projektů typu greenfield spíše výjimkou.

Mnoho společností proto implementuje digitalizaci jako součást investicí do projektů typu brownfield: V prvním kroku jsou digitalizovány všechny analogové složky a procesy stávajícího výrobního systému. Poté přichází vlastní digitální transformace, která probíhá digitálním zasíťováním strojů, lidí a materiálů pomocí snímačů nebo čipů. To znamená, že výroba, zásobování, údržba, výroba, export a zákaznický servis jsou propojeny v reálném čase pomocí internetu.

Automatizace v Greenfield projektech

Pokud plánujete a stavíte Smart Factory, tedy inteligentní továrnu, je automatizace stejně důležitá jako budování infrastruktury pro plyny, kapaliny, přístrojové vybavení a řízení teploty. Při výstavbě nového výrobního zařízení musí být vytvořena a také automatizována celá instalace pro všechna média.

U nás v SMC Vám můžeme nabídnout širokou paletu součástí pro rozvody plynu a chemických látek, a rovněž řešení pro chladicí okruhy.

Technické plyny

Každý systém rozvodu plynu s sebou přináší specifické požadavky na tlak, průtok a materiál. Můžeme vám poskytnout kompletní řešení pro váš způsob využití technického nebo procesního plynu – od regulátorů a ventilů přes ejektory až po snímače.

Kapaliny

S našimi produkty pro ultra čisté systémy, jako jsou membránová čerpadla, ventily pro chemikálie a regulátory tlaku, vás můžeme podpořit při automatizaci vašich procesů ve High-End průmyslovém sektoru a současně zvýšit produktivitu a efektivitu. Navíc dostanete přesnou kontrolu nad kyselinami, zásadami a dalšími kapalnými chemikáliemi.

Regulace teploty

Mnohé průmyslové procesy, při nichž vzniká teplo, jako jsou lasery, analyzační technika, svařování, polovodiče, polygrafický průmysl atd., vyžadují použití zařízení pro regulaci teploty. To umožňuje sledovat a řídit teplotu, a pokud je chladicí zařízení správně zvoleno a dimenzováno, lze také zlepšit kvalitu konečného produktu.

Plánujete investici „na zelené louce“ a hledáte kompetentního partnera, který vám pomůže nastavit a zautomatizovat potřebné systémy pro všechna média?

Kontaktujte nás – těšíme se na váš Greenfield projekt a rádi vám poradíme!