Ventil pro plynové láhve

Flushing Heads: Vyplachovatelný ventil pro plynové láhve

Zacházení s procesními plyny bývá často spojeno s rizikem, kterému jsou vystavováni pracovníci i životní prostředí. Především tehdy, jedná-li se o jedovaté, výbušné nebo silně reaktivní plyny, které se nesmějí uvolňovat do okolí. Řešení Flushing Heads, tedy vyplachovatelný ventil pro plynové láhve, umožňuje bezpečné provádění výměny plynových lahví.

Výměna plynových lahví – riziko nelze nikdy vyloučit

Provádějí-li se ve vašem provozu výměny plynových lahví, jistě jsou vám známy problémy, které jsou s tím spojeny: Ve ventilech se nacházejí zbytky plynu, které se při výměně nevyhnutelně uvolňují. V závislosti na druhu plynu pak existuje vysoké nebezpečí hrozící vašim zaměstnancům a také životnímu prostředí. Určité plyny navíc nesmějí za žádných okolností unikat.

Bezpečná výměna plynových lahví pomocí ventilů Flushing Heads

Řešení Flushing Heads, což je vyplachovatelný ventil pro plynové láhve, tyto problémy řeší geniálním způsobem. Namísto tradičního ventilu se používá ventilový blok zahrnující tři ventily, které jsou sloučeny u proplachovací hlavy. Přívod je rozveden ke třem výstupům, které lze pomocí ventilů otevírat jednotlivě.

Jak však ventil Flushing Heads funguje? Zcela jednoduše: Jeden výstup vede k procesnímu vedení, další výstup je spojen se zdrojem dusíku a třetí výstup je připojen ke generátoru vakua. Při normálním provozu je otevřené pouze procesní vedení. Jakmile je však plynová láhev prázdná, můžete zavřít ventil, jehož prostřednictvím je toto procesní vedení připojeno. Za tohoto stavu jsou do ventilového bloku prostřednictvím obou dalších ventilů střídavě přiváděny vakuum a dusík za účelem proplachování. Plynovou láhev tedy můžete bezpečně otevřít a vyměnit, aniž by přitom došlo k úniku zbytků plynu.

Toto řešení je výhodné také pro vaše procesy, jelikož kontakt se vzduchem a vlhkostí je udržován na velmi nízké úrovni a váš procesní plyn není znečišťován okolní atmosférou.

Dodávky kusových výrobků společnosti SMC pro vaše procesy

Je lhostejné, o jaké procesy se jedná – řešení Flushing Heads, což je vyplachovatelný ventil pro plynové láhve, funguje se všemi možnými kombinacemi ručně i pneumaticky ovládaných ventilů. Při kusové výrobě tohoto ventilu postupuje společnost SMC přesně podle vašich požadavků. Možné je jakékoli provedení od přípojek podle DIN 477, přes přivařovací trubková hrdla po příruby s těsněními typu Face Seal.

Máte o ventil Flushing Heads zájem? Obraťte se na nás , rádi vám poradíme!