Software pro monitorování zařízení pro regulaci teploty

Software pro monitorování zařízení pro regulaci teploty jsme vyvinuli speciálně pro chladicí zařízení řady HRR – mají sloužit k tomu, aby Vám ulehčily práci.
Tento software se prakticky ani nemusí na PC uživatele instalovat – stačí pouze zkopírovat soubor .exe do cílového adresáře a spustit jej.
Připojení k chladicí jednotce se provádí prostřednictvím předního USB portu.

Funkce softwaru zařízení HRR

Účelem a smyslem softwaru zařízení HRR je zobrazovat aktuální naměřená data regulátoru teploty a (v případě potřeby) je uložit. Se softwarem však můžete provádět i další funkce:

  • Stahovat naměřená data
  • Získat graficky zobrazená procesní data (aktuální data provozních parametrů během činnosti), která usnadňují přehled o aktuálním stavu zařízení
  • Sledovat provozní stav a zaznamenávat data, jako jsou teplota, tlak a průtok
  • Provádět zkoušky v příslušné aplikaci
  • Nastavovat a kontrolovat všechny parametry, a rovněž ukládat vybrané parametry v nabídce Nastavení
  • provádět celkovou kontrolu jednotky
  • Plánovat intervaly preventivní údržby
  • Analyzovat chyby
  • Zobrazovat popisy alarmů a historii s procesními daty

Možnosti softwaru zařízení HRR

Přehledné uživatelské rozhraní se skládá z ovládací lišty, navigační lišty, procesních hodnot, informací o produktu, zobrazovací plochy a stavové lišty.

Diagram, který graficky zobrazuje procesní data, se automaticky přizpůsobuje použitému regulátoru teploty (vzduchem nebo vodou chlazenému, s nebo bez funkce kontroly DI).

Můžete zobrazit, změnit a přenést nastavení a obnovit je do továrního nastavení. Konfiguraci lze uložit a zkopírovat.

Intervaly preventivní údržby lze upravit buď přímo na zařízení pro regulaci teploty nebo pomocí softwaru zařízení HRR.

Software je k dispozici v deseti jazycích: němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština, ruština, turečtina, japonština, čínština a korejština. 

 

Chcete získat více informací o našem softwaru zařízení HRR jeho provozních možnostech?
Kontaktujte nás – náš tým rád zodpoví vaše otázky.