Impresum

SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
Hudcova 78a
CZ-61200 Brno, Czech Republic

Phone: +420-5-414-24611
Fax: +420-5-412-18034
office@smc.cz
Na zásady ochrany osobních údajů

Zápis v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 34101 Krajský soud v Brně
DIČ CZ 62909070
Příslušnost ke komoře Regionální hospodářská komora Brno

Jednatel
Ing. Mag. Robert Angel

Společník
SMC Korporace, Japonsko

Účel podnikání
Výroba a distribuce komponentů, řešení a služeb pro průmyslovou automatizaci s pneumatickými a elektrickými systémy, jakož i vzdělávací systémy a technické školení a semináře dalšího vzdělávání.

Poznámka k rozlišování pohlaví
Z důvodu lepší srozumitelnosti našich webových stránek se na nich zdržujeme používání názvů určujících pohlaví. Samozřejmě stále chceme oslovovat ženy i muže.