Investice do Greenfield projektů v oblasti průmyslové automatizace

Investice do Greenfield projektů v oblasti průmyslové automatizace

Čtvrtá průmyslová revoluce již dávno začala: Pojmem „Průmysl 4.0“ se označuje digitální propojení výrobních procesů – lidé, stroje a procesy jsou mezi sebou navzájem na inteligentní bázi propojeny prostřednictvím internetu. Jako centrální technologie již nefunguje počítač, nýbrž právě internet.

Každému, kdo uvažuje o velkém projektu výstavby se doporučuje, aby se hned od počátku spoléhal na kompetentní a spolehlivé partnery.

Co přesně rozumíme pod pojmem »Greenfield«?

Investice do Greenfield projektů je výstavba nového výrobního zařízení „na zelené louce“. Příkladem projektů na zelené louce jsou nové, plně digitalizované továrny, elektrárny, výrobní zařízení a výrobní závody.

Takzvané Smart Factory jsou založeny na digitálně transformované a zasíťované výrobě, ve které jsou všechny stroje a systémy vybaveny senzory nebo čipy a díky jejich „chytré“ funkcionalitě lze procesy průběžně optimalizovat.

Rozdíl mezi pojmy Greenfield a Brownfield

Obvykle se výrobní zařízení a továrny staví pro životnost minimálně 20 až 25 let. Teprve poté jsou náklady amortizovány a lze vytvářet zisky. Proto jsou investice do projektů typu greenfield spíše výjimkou.

Mnoho společností proto implementuje digitalizaci jako součást investicí do projektů typu brownfield: V prvním kroku jsou digitalizovány všechny analogové složky a procesy stávajícího výrobního systému. Poté přichází vlastní digitální transformace, která probíhá digitálním zasíťováním strojů, lidí a materiálů pomocí snímačů nebo čipů. To znamená, že výroba, zásobování, údržba, výroba, export a zákaznický servis jsou propojeny v reálném čase pomocí internetu.

Automatizace v Greenfield projektech

Pokud plánujete a stavíte Smart Factory, tedy inteligentní továrnu, je automatizace stejně důležitá jako budování infrastruktury pro plyny, kapaliny, přístrojové vybavení a řízení teploty. Při výstavbě nového výrobního zařízení musí být vytvořena a také automatizována celá instalace pro všechna média.

U nás v SMC Vám můžeme nabídnout širokou paletu součástí pro rozvody plynu a chemických látek, a rovněž řešení pro chladicí okruhy.

Technické plyny

Každý systém rozvodu plynu s sebou přináší specifické požadavky na tlak, průtok a materiál. Můžeme vám poskytnout kompletní řešení pro váš způsob využití technického nebo procesního plynu – od regulátorů a ventilů přes ejektory až po snímače.

Kapaliny

S našimi produkty pro ultra čisté systémy, jako jsou membránová čerpadla, ventily pro chemikálie a regulátory tlaku, vás můžeme podpořit při automatizaci vašich procesů ve High-End průmyslovém sektoru a současně zvýšit produktivitu a efektivitu. Navíc dostanete přesnou kontrolu nad kyselinami, zásadami a dalšími kapalnými chemikáliemi.

Regulace teploty

Mnohé průmyslové procesy, při nichž vzniká teplo, jako jsou lasery, analyzační technika, svařování, polovodiče, polygrafický průmysl atd., vyžadují použití zařízení pro regulaci teploty. To umožňuje sledovat a řídit teplotu, a pokud je chladicí zařízení správně zvoleno a dimenzováno, lze také zlepšit kvalitu konečného produktu.

Plánujete investici „na zelené louce“ a hledáte kompetentního partnera, který vám pomůže nastavit a zautomatizovat potřebné systémy pro všechna média?

Kontaktujte nás – těšíme se na váš Greenfield projekt a rádi vám poradíme!