Polovodičový průmysl

SMC a výroba polovodičů

Elektronický průmysl pro výrobu polovodičů rychle vyvíjí nové technologie, které produkují stále menší a lepší mikročipy. Obvody na těchto čipech jsou extrémně malé. Proto výroba v polovodičovém průmyslu vyžaduje nejvyšší čistotu. Pro srovnání: vlas má tloušťku 0,1 mm, struktury na čipu jsou ale jen několik nanometrů (1nm = 0,000001 mm) velké. Tento poměr je přibližně stejný jako poměr krychle (1 cm) k nejvyšší věži na světě Burdž Chalifa s výškou 828 m.

 

Kromě toho musí být spoje navrženy tak, aby se na destičky nedostaly vodivé molekuly (kovy) (destičky jsou tenké plátky křemíku, ze kterých se vyrábějí čipy). Ale nejen to: Všechna média nezbytná pro zpracování křemíkové destičky musí být přiváděna v systémech UHP (Ultra High Purity) s ultra vysokou čistotou. Dokonce i nejmenší stopy kovů způsobují zkraty v tenkých spojích. Proto musí být tyto jemné struktury vyrobeny v čistých prostorách.

Takto jsou vyráběny čipy v polovodičovém průmyslu

Pro výrobu čipu je zapotřebí mnoha kroků. Nejprve se vypěstuje křemíkový krystal. Dlouhý krystal (ingot) se rozřeže na plátky o tloušťce menší než 1 mm. Pak jsou všechny nerovná místa odstraněna brusivy (lapováním) a okraj destičky (waferu) je zaoblen. Poté je wafer vyleptán a leštěn různými kyselinami. Wafer je vyčištěn a hotov.

Wafer tvoří základ pro další kroky. Jedním z nich je implantace cizích molekul (dotování). Typickými metodami nanášení vrstev jsou CVD a PVD.

Dalším krokem je litografie. V něm se aplikují laky, určitým způsobem se osvítí a tím vytvrdí. Tímto způsobem se na waferu vytvoří struktury. Další technikou je leptání. Existuje více způsobů leptání. Všechny mají jedno společné: používají jako žíraviny chemikálie, popř. plyny.

Opakovaným použitím těchto procesů je vytvořen hotový tranzistor. Ten je srdcem čipu.

SMC – špičkové odborné znalosti ve všech oborech

Jako lídr trhu již více než deset let úzce spolupracujeme s předními firmami z polovodičového průmyslu. Víme, na čem záleží. Máme vše od výměníků tepla až po armatury pro výbušné a toxické plyny. Máme systémy, které umožňují přesné mísení chemických látek. Naše široké portfolio zahrnuje prakticky všechny produkty pro toto odvětví:

Zajistíme Vám rozhodující výhodu

Naši specialisté znají Vaše odvětví a jsou schopni nabídnout vám to nejvhodnější. Neustále vyvíjíme nové produkty. Vyvíjíme technologie, které se stanou standardem pro celá odvětví. Nasloucháme Vám a najdeme pro vás to nejlepší řešení. Jako Váš partner přijímáme každou výzvu. Zajistěte si rozhodující náskok: naše výrobky Vás dovedou k úspěchu.