svařování s vodním chlazením

Svařování s vodním chlazením na nejvyšší úrovni

Svařování způsobuje velmi vysoké teploty – teplota oblouku může dosáhnout až 30.000 °C, což má samozřejmě velmi negativní vliv na životnost všech součástí. Řešením je svařování s vodním chlazením. SMC vyvinulo v této oblasti naprosto jedinečná řešení.

Ten, kdo chce při svařování dosahovat větší produktivity a kvality, ten je u SMC na správné adrese. Naše komplexní řešení pro svařování s vodním chlazením přinášejí řadu výhod – mimo jiné delší životnost elektrod, vyšší rychlost svařování a stabilnější oblouk.

Takto funguje komplexní řešení pro svařování s vodním chlazením od SMC

svařování s vodním chlazením Stejně jako každé komplexní řešení se také naše skládá z jednotlivých částí, které do sebe zapadají a jsou perfektně sladěné. Rádi naše zákazníky podporujeme při vývoji a dolaďování součástí. V souhrnu znamenají tyto jednotlivé dílky pro uživatele velký rozdíl:

  • Z chladicí jednotky (chladiče) může být chladicí voda rozváděna současně do několika svařovacích proudů, které mohou být chlazeny současně. V důsledku toho je zapotřebí pouze jedno zařízení; náklady na údržbu se snižují díky menšímu zabranému prostoru.
  • Je garantován trvalý dohled nad přítokem chladiva, aby mohly být včas identifikovány změny ve svářecím procesu. Tímto způsobem se zajišťuje funkce chlazení. Pokud by byl přítok nedostačující, spustí se automaticky výstražná signalizace. Zákazník pak může odpovídajícím způsobem reagovat a zabránit tak poškození svého zařízení.
  • Komunikace se svařovacím systémem probíhá přes digitální vstupy a výstupy a možná je i přes standardizovaná přenosová rozhraní RS232/RS485.

Které části jsou chlazeny:

  • Hořák je opatřen otvory, kterými proudí voda, a tou je chlazena plynová tryska i elektroda. Zvyšuje se tím přirozeně životnost elektrody, slouží ale také současně k zaostření oblouku.
  • Při svařování se používají velké elektrické proudy. Obvykle se všechny vodiče proudu ukládají do jednoho kabelu, takže se kabel automaticky chladí taky. Nastavením požadované hodnoty na chladicí jednotce na 20 až 25 °C lze zabránit kondenzaci.
  • Při odpovídajícím dimenzování chladicí jednotky mohou být společně chlazeny i další části, jako jsou elektromotory nebo clony.
  • Komplexní řešení svařování s vodním chlazením jsme už realizovali pro mnoho zákazníků a vždy jsme kladli hlavní důraz na to, abychom aplikaci optimalizovali společně se zákazníkem podle jeho specifických potřeb a požadavků.

Jeden prodávající, mnoho předností

Kromě vysokého komfortu boduje ale SMC také z hlediska hospodárnosti: V mnoha aplikacích je několik nezávislých systémů běžících současně a potřebují stejně tolik nainstalovaných chladicích systémů. Důsledkem jsou výrazně vyšší náklady na údržbu a často nedostatek místa. S komplexním řešením od SMC patří toto všechno s konečnou platností minulosti.