Vakuový ejektor z PFA - koroze je záležitostí minulosti

Vakuový ejektor z PFA – koroze je záležitostí minulosti

Všude tam, kde je nutno nasávat agresivní chemikálie, nacházejí uplatnění vakuové ejektory. Jedná-li se však o ejektory v tradičním provedení, kvůli použitým materiálům snadno podléhají korozi. Proto společnost SMC vyrábí vakuový ejektor z materiálu PFA.

Nasávání účinkem vakua představuje nejčastější (a také nejlogičtější) postup používaný v provozech pracujících s agresivními chemikáliemi. Čerpadla by totiž pro tento účel byla jednoduše příliš velká a také příliš drahá. Pomocí Venturiho efektu lze kapaliny nasávat jednoduchým a bezpečným způsobem. Většina materiálů však naneštěstí až příliš rychle koroduje – koneckonců přicházejí do trvalého styku s agresivními chemikáliemi.

Vakuový ejektor, který nekoroduje

Víme, jak důležité jsou stabilní procesy. Proto pro vás společnost SMC vyvinula první vakuový ejektor z plastu PFA. PFA je materiál, který může přicházet do styku s veškerými chemikáliemi, aniž by se u něho vyskytovaly jakékoli projevy materiálové změny nebo koroze. Je tedy optimálním materiálem i pro vakuové ejektory.

Osvědčený způsob funkce, který využívá princip Venturiho efektu, samozřejmě zůstal zachován: Vakuum je vytvářeno plynem, vzduchem nebo kapalinou. Protékající médium je přiváděno do ejektoru, kde je urychlováno účinkem zúžení průřezu ve Venturiho trysce. V místě tohoto zúžení se zvyšuje dynamický tlak, zatímco statický tlak média klesá na minimální úroveň. Současně se snižuje tlak v odebírací trubici, která je umístěna přesně v zúžené části – tím pak vzniká rozdílový tlak / vakuum.

Další zvláštností vakuových ejektorů vyráběných společností SMC je jejich prostorově úsporné konstrukční řešení Díky použitému materiálu PFA mají obzvláště dlouhou životnost, což umožňuje dosahování velmi zajímavého poměru mezi cenou a výkonem.

Kde se vakuové ejektory používají?

Ve většině případů nacházejí vakuové ejektory uplatnění při odsávání kapalin z přepadových van, jimiž jsou vybaveny různé výpusti. Další oblastí použití je směšování médií. Například při ředění kyselin či louhů nebo při směšování různých chemikálií. Směšovací poměr je možno určovat škrcením, které ovlivňuje průtočnou rychlost. Čím rychleji protéká médium ejektorem, tím větší je podtlak.

Všude tam, kde se používají agresivní chemikálie, poskytuje vakuový ejektor z PFA své početné výhody: Těmi jsou dlouhá životnost, příznivé pořizovací náklady a mimořádně nízká prostorová náročnost.

Chcete se dozvědět, zda tato inovace může přinést prospěch také vám? Obraťte se na nás – ochotně vám poradíme!