Chlazení laserů: Nic není příliš horké

V průmyslu i v medicíně jsou lasery považovány za nejpřesnější nástroje. Pro dosažení této přesnosti potřebujete velmi stabilní chlazení. Chlazení od SMC nabízí stabilitu, prověřenou kvalitu a globální podporu.

Používání laseru produkuje teplo. I když samotný paprsek je teplotně neutrální, je třeba teplotně stabilizovat optický systém a aktivní prostředí laseru.

Tepelná roztažnost základní desky by změnila orientaci optických komponent. Laser by přestal fungovat optimálně. Chlazení a regulace teploty je důležitou součástí každého laserového procesu.

Lasery v průmyslu a zdravotnictví

Laserová zařízení se v dnešní době používají v mnoha oblastech jako je vrtání, řezání, svařování, značení, rytí a ošetřování povrchů podle specifických požadavků. V průmyslu se lasery používají tam, kde obrábění nestačí. Jsou zde rozšířeny zejména pevnolátkové nebo plynové lasery.

V medicíně se pracuje s diodovými lasery. Používají se takzvané ultrakrátké pulzní lasery, které vyzařují paprsky ve femtosekundových intervalech. Protože jsou jednotlivé pulsy tak krátké, mohou být realizovány v mnohem vyšší frekvenci aniž by došlo k poškození. To je důležité především v oční chirurgii nebo mikroobrábění v polovodičovém průmyslu.

Stabilní výkon laseru, citlivé materiály a delší životnost zařízení.

„Laser“ je zkratka složená z počátečních písmen „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“. Jedná se tedy o zesílení světla prostřednictvím intenzivního záření.

Chlazení laserů je o stabilitě výkonu laseru, protože vlnová délka laseru závisí na teplotě.

Stabilní teplotní podmínky prodlužují životnost citlivých laserových zařízení, laserových diod nebo laserového generátoru. Přesná tepelná regulace také prodlužuje dobu provozu tím že předchází selháním a zajišťuje stabilní použitelnost.

Představte si laserovou operaci oka. Laser by měl odstranit citlivou tkáň pouze tam, kde se má rohovka odstranit. Aby to mohlo fungovat, musí vše pracovat naprosto přesně. I ty nejmenší komponenty musí mít přesné rozměry. Jejich hrany nebo okolní materiál se nesmí měnit.

Chlazení laserů od SMC

Chladicí jednotky SMC jsou navrženy pro citlivé procesy. Díky své flexibilitě se naše chladicí jednotky přizpůsobí širokému spektru požadavků. Například naše chladicí jednotky lze snadno nainstalovat do standardizovaných 19-ti palcových skříní.

Zařízení SMC jsou vhodná pro různé napěťové a frekvenční rozsahy a proto je lze použít po celém světě. Zákazníci z celého světa oceňují naši globální podporu.

Kompletní řešení pro Vaše procesy

Díky široké nabídce produktů, SMC dokáže nabídnout kompletní řešení pro optimalizaci procesů. Kromě regulace teploty SMC nabízí řešení pro distribuci chladicí vody, monitorování průtoku, zajištění funkce chlazení a včasné zjištění změn procesu. To zaručuje našim zákazníkům spolehlivost a produktivitu procesů.

Kvalita a přesnost procesu jsou v SMC samozřejmostí. Naše dlouholeté zkušenosti ve špičkových prostředích jsme získali díky komponentům splňujících nejvyšší standardy.

Komunikace pro průmysl 4.0

Digitální vstupy a výstupy a sériová komunikace umožňují připojení k nejmodernějším průmyslovým prostředím.

Ať už chcete s našimi chladicími jednotkami komunikovat prostřednictvím Vašeho řídicího systému nebo pomocí uživatelských zpráv – v SMC jsme připraveni na Průmysl 4.0.