Autor: samh

Vakuový ejektor z PFA – koroze je záležitostí minulosti

Všude tam, kde je nutno nasávat agresivní chemikálie, nacházejí uplatnění vakuové ejektory. Jedná-li se však o ejektory v tradičním provedení, kvůli použitým materiálům snadno podléhají korozi. Proto společnost SMC vyrábí vakuový ejektor z materiálu PFA.

Nasávání účinkem vakua představuje nejčastější (a také nejlogičtější) postup používaný v provozech pracujících s agresivními chemikáliemi. Čerpadla by totiž pro tento účel byla jednoduše příliš velká a také příliš drahá. Pomocí Venturiho efektu lze kapaliny nasávat jednoduchým a bezpečným způsobem. Většina materiálů však naneštěstí až příliš rychle koroduje – koneckonců přicházejí do trvalého styku s agresivními chemikáliemi.

Vakuový ejektor, který nekoroduje

Víme, jak důležité jsou stabilní procesy. Proto pro vás společnost SMC vyvinula první vakuový ejektor z plastu PFA. PFA je materiál, který může přicházet do styku s veškerými chemikáliemi, aniž by se u něho vyskytovaly jakékoli projevy materiálové změny nebo koroze. Je tedy optimálním materiálem i pro vakuové ejektory.

Osvědčený způsob funkce, který využívá princip Venturiho efektu, samozřejmě zůstal zachován: Vakuum je vytvářeno plynem, vzduchem nebo kapalinou. Protékající médium je přiváděno do ejektoru, kde je urychlováno účinkem zúžení průřezu ve Venturiho trysce. V místě tohoto zúžení se zvyšuje dynamický tlak, zatímco statický tlak média klesá na minimální úroveň. Současně se snižuje tlak v odebírací trubici, která je umístěna přesně v zúžené části – tím pak vzniká rozdílový tlak / vakuum.

Další zvláštností vakuových ejektorů vyráběných společností SMC je jejich prostorově úsporné konstrukční řešení Díky použitému materiálu PFA mají obzvláště dlouhou životnost, což umožňuje dosahování velmi zajímavého poměru mezi cenou a výkonem.

Kde se vakuové ejektory používají?

Ve většině případů nacházejí vakuové ejektory uplatnění při odsávání kapalin z přepadových van, jimiž jsou vybaveny různé výpusti. Další oblastí použití je směšování médií. Například při ředění kyselin či louhů nebo při směšování různých chemikálií. Směšovací poměr je možno určovat škrcením, které ovlivňuje průtočnou rychlost. Čím rychleji protéká médium ejektorem, tím větší je podtlak.

Všude tam, kde se používají agresivní chemikálie, poskytuje vakuový ejektor z PFA své početné výhody: Těmi jsou dlouhá životnost, příznivé pořizovací náklady a mimořádně nízká prostorová náročnost.

Chcete se dozvědět, zda tato inovace může přinést prospěch také vám? Obraťte se na nás – ochotně vám poradíme!

Flushing Heads: Vyplachovatelný ventil pro plynové láhve

Zacházení s procesními plyny bývá často spojeno s rizikem, kterému jsou vystavováni pracovníci i životní prostředí. Především tehdy, jedná-li se o jedovaté, výbušné nebo silně reaktivní plyny, které se nesmějí uvolňovat do okolí. Řešení Flushing Heads, tedy vyplachovatelný ventil pro plynové láhve, umožňuje bezpečné provádění výměny plynových lahví.

Výměna plynových lahví – riziko nelze nikdy vyloučit

Provádějí-li se ve vašem provozu výměny plynových lahví, jistě jsou vám známy problémy, které jsou s tím spojeny: Ve ventilech se nacházejí zbytky plynu, které se při výměně nevyhnutelně uvolňují. V závislosti na druhu plynu pak existuje vysoké nebezpečí hrozící vašim zaměstnancům a také životnímu prostředí. Určité plyny navíc nesmějí za žádných okolností unikat.

Bezpečná výměna plynových lahví pomocí ventilů Flushing Heads

Řešení Flushing Heads, což je vyplachovatelný ventil pro plynové láhve, tyto problémy řeší geniálním způsobem. Namísto tradičního ventilu se používá ventilový blok zahrnující tři ventily, které jsou sloučeny u proplachovací hlavy. Přívod je rozveden ke třem výstupům, které lze pomocí ventilů otevírat jednotlivě.

Jak však ventil Flushing Heads funguje? Zcela jednoduše: Jeden výstup vede k procesnímu vedení, další výstup je spojen se zdrojem dusíku a třetí výstup je připojen ke generátoru vakua. Při normálním provozu je otevřené pouze procesní vedení. Jakmile je však plynová láhev prázdná, můžete zavřít ventil, jehož prostřednictvím je toto procesní vedení připojeno. Za tohoto stavu jsou do ventilového bloku prostřednictvím obou dalších ventilů střídavě přiváděny vakuum a dusík za účelem proplachování. Plynovou láhev tedy můžete bezpečně otevřít a vyměnit, aniž by přitom došlo k úniku zbytků plynu.

Toto řešení je výhodné také pro vaše procesy, jelikož kontakt se vzduchem a vlhkostí je udržován na velmi nízké úrovni a váš procesní plyn není znečišťován okolní atmosférou.

Dodávky kusových výrobků společnosti SMC pro vaše procesy

Je lhostejné, o jaké procesy se jedná – řešení Flushing Heads, což je vyplachovatelný ventil pro plynové láhve, funguje se všemi možnými kombinacemi ručně i pneumaticky ovládaných ventilů. Při kusové výrobě tohoto ventilu postupuje společnost SMC přesně podle vašich požadavků. Možné je jakékoli provedení od přípojek podle DIN 477, přes přivařovací trubková hrdla po příruby s těsněními typu Face Seal.

Máte o ventil Flushing Heads zájem? Obraťte se na nás , rádi vám poradíme!

Bonded Layer Manifolds, neboli kompozitní bloky z lepených vrstev – účinné řešení pro nejstísněnější prostory

V některých případech je nutno nalézt místo pro velké množství různých spojení i v nejomezenějším prostoru. Bývá tomu tak například v oboru zdravotnické techniky, jsou-li kapaliny nebo plyny přepravovány prostřednictvím mnoha různých kanálů. Kompozitní bloky z lepených vrstev, které společnost SMC nabízí v podobě řady Bonded Layer Manifolds, vynikají i zde svojí mimořádnou kvalitou a kompaktností.

Ventily, hadice i spojovací prvky potřebují místo. A to nemusí být vždy k dispozici. Jak v oblasti analytické techniky, tak i v oblasti zdravotnické techniky je nutno sestavovat složitá spojení, která jsou uspořádána v co nejmenším prostoru.

Co jsou výrobky řady Bonded Layer Manifolds?

Pod názvem Bonded Layer Manifolds jsou vyráběny kompatkní bloky, které zajišťují přepravu kapalin nebo plynů všude tam, kde již není k dispozici místo pro hadice, ventily a spojovací prvky. Tyto bloky sestávají z jednotlivých vrstev (Layer), ve kterých se frézováním vytvářejí různé kanálky pro tekutiny. Poté se vrstvy, které jsou přesně vzájemně slícovány, pokládají jedna na druhou a za přesně stanovených tlakových a teplotních podmínek se vzájemně dokonale spojují za vzniku tvarované struktury v bloku (za použití postupu známého jako Bonding).

Největší výhody: Takto vyrobené bloky mohou jednak obsahovat stovky průtočných kanálků uspořádaných v nejmenším prostoru a zárověň být přesně implementovány do příslušných přístrojů. Současně lze bez problémů realizovat integrované funkce, jakými jsou například nádrže nebo zásobníky, přičemž použitím bloků řady Bonded Layer Manifolds se lze zcela vyhnout vzniku mrtvých objemů.

Pro naše zákazníky jsou obzvláště přínosné tyto skutečnosti: Jedná se o řešení typu plug-and-play. Nemusíte nic složitě zapojovat, nýbrž stačí pouze osadit příslušné zařízení rozdělovacím blokem a postup je dokončen. Rovněž náklady na údržbu jsou nulové.

Při výrobě jde hlavně o požadavky zákazníka

Rozdělovací bloky Bonded Layer Manifolds jsou vždy kusově vyráběné produkty, které jsou navrženy přesně na míru podle konkrétního požadavku. Při spolupráci se společností SMC můžete navíc využívat výhody vyplývající z dlouholetých zkušeností. Než zahájíme výrobu, provedeme analýzu vašich schémat zapojení a projednáme s vámi přímo na místě, jak má vypadat nejvhodnější uspořádání drah průtoku tekutin.

Jakmile obdržíme vaše schéma zapojení, navrhneme konstrukční uspořádání bloku, které může být v případě potřeby ještě dále přizpůsobováno. Pro vás to znamená nejvyšší míru bezpečnosti, a to díky tomu, že: v prvé řadě je blok Bonded Layer Manifold navržen přesně podle vašich požadavků a za druhé nedojde ke zvýšení nákladů způsobenému špatnou specifikací bloků zadávaných do výroby.

SMC: Vaše lokální podpora

Hledáte speciální řešení? Obraťte se tedy na nás. Bez ohledu na to, kde se váš podnik nachází, je vám společnost SMC vždy nablízku. Naši pracovníci vám ochotně poradí přímo na místě!

 

Modulární rozvod chladící vody se snímači průtoku od SMC

Se snímači průtoku od SMC budete mít bez potíží pod dohledem až 10 stanic současně a spolehlivě. A to na minimálním prostoru!

My z SMC vám pomůžeme uspořádat vaše procesy tak efektivně a stabilně, jak je to jen možné. Rozvod chladící vody je vždy důležitým tématem – od okamžiku montáže až po následnou údržbu.

Snadno proveditelný rozvod chladící vody

Modulární snímače průtoku řady PF3W vám pomohou ušetřit. A to místo, čas i peníze. Snímače jsou malé a kompaktní a dohlédnou až na 10 stanic současně. To vše s průtoky od 0,5 do 4 litrů, 2 do 16 litrů nebo dokonce 5 až 40 litrů za minutu a na větev.

Řada PF3W boduje mnoha přednostmi: Všechny materiály, které přicházejí do styku s médii, neobsahují měď, a proto jsou vhodné pro DI vodu, mají integrovanou průtokovou a vratnou jednotku a jsou již kompletně smontovány. Díky tomu je montáž obzvláště snadná a levná a možnost úniků se snižuje na minimum.

Rozvod chladicího média se nastavuje jehlovým ventilem a jednotlivé větve můžete izolovat nezávisle kvůli údržbě, což vám v průběhu výroby ušetří spoustu času.

Snímače průtoku
_03A4528.JPG

Spolehlivé snímače průtoku do vašich procesů

Dalším důležitým tématem je také hlídání teploty. Vestavěné dvoubarevné displeje se starají o to, abyste na první pohled viděli všechny podstatné informace. Díky tomu poznáte včas, zda došlo ke změnám v procesu a můžete se přesvědčit, zda je funkce chlazení zajištěna.

Princip měření Karmanových vírů v našich snímačích průtoku eliminuje potřebu pohyblivých částí, což výrazně prodlužuje životnost.

Další přednosti: jednoduché použití, digitální spínací výstup a analogový výstup. Snímače průtoku z SMC mají samozřejmě své vstupy/výstupy kompatibilní se zařízeními pro regulaci teploty od SMC a mohou s nimi být kombinovány.

Kde se snímače průtoku používají?

Mnoho procesů je na bezpečném chlazení závislých. Snímače průtoku od SMC se proto používají v různých průmyslových odvětvích. Například při chlazení laserů, kde přesné chladicí jednotky zajišťují konstantní teploty. Rozvod chladiva je důležitou součástí, protože optické prvky laseru nesmí být ovlivňovány rozdíly teplot, aby laser mohl stále precizně pracovat.

Také u svařování s vodním chlazením jsou snímače průtoku řady PF3W zárukou stálé kvality. To umožňuje včasné zjištění a reakci na změny v procesu, což enormně zvyšuje životnost součástí a zároveň výrazně snižuje náklady na údržbu.

Modulární rozvod a monitorování chladicí vody samozřejmě využívá mnoho dalších průmyslových odvětví a procesů. Rádi vám poradíme!

Chtěli byste se dozvědět víc o snímačích průtoku řady PF3W? Zde si můžete stáhnout náš katalog.

Čerpadla pro agresivní chemikálie – nic nezůstane stát!

Když musí čerpadla pracovat s kyselinami nebo zásadami, dojdou rychle na hranice svých možností. Pokud nejsou vyrobeny v SMC. Protože naše čerpadla pro agresivní chemikálie vyhoví i nejvyšším nárokům.

Všichni znají ten problém: Vaše čerpadlo přepravuje vysoce agresivní kyseliny, které potřebujete pro úpravu povrchu brýlí, křišťálů nebo jiných produktů. A najednou se bez varování zastaví a výroba stojí. Může trvat celé dny, než namontujete potřebný náhradní díl nebo vyměníte celé čerpadlo. To není jen nepříjemné, ale také neekonomické. Zejména pokud včasné dodací lhůty závisí na hladkém chodu vašeho zařízení.

Proč se čerpadla pro agresivní chemikálie zastavují

Ve většině případů jsou na vině předčasného zastavování čerpadel dvě slabá místa. Chemikálie prolínají – částice pronikají umělohmotnou membránou – a útočí na za ní ležící kovové šoupátko, které potom rychle koroduje a nemůže se pohybovat. Druhý problém je většinou způsoben levnějšími plasty, které se deformují trvalým stykem s chemikáliemi.

Proto společnost SMC vyvinula speciální čerpadla pro agresivní chemikálie, která bodují velmi dlouhou životností a bezporuchovým provozem. Místo šoupátek z nerezové oceli používáme keramická šoupátka, která nemohou korodovat. A náš speciálně upravený, tvrzený PTFE pro zpětné ventily nikdy nezmění svůj tvar – takže čerpadlo může vykonávat svou práci bez přerušování.

Speciálně navržená čerpadla pro všechny podmínky

Čerpadla si často vytrpí své. Musí přenášet kapaliny na velké vzdálenosti a do velkých výšek, překonávat gravitaci a vyrovnat se s tlakovými ztrátami, kterých si často nikdo ani nevšimne. Toto všechno dále zkracuje jejich životnost. Když se potom ještě špatně propočítá průřez a čerpadlo je navrženo příliš malé, jsou prostoje ve výrobě nevyhnutelné. Sáhnout po příliš velkém čerpadle ale není nevyhnutelné drahé řešení.

SMC vám pomůže najít správné čerpadlo pro vaši aplikaci. Naše čerpadla pro agresivní chemikálie šetří čas i peníze: Dodávají se ve dvou provedeních (1-20 l/min a 5-45 l/min), jsou prakticky bezúdržbová, mají dlouhou životnost a zaručují vám hladký průběh výroby.

Máte zájem o solidní čerpadlo s dlouhou životností pro vaši výrobu? Tým z SMC vám rád poradí!

Svařování s vodním chlazením na nejvyšší úrovni

Svařování způsobuje velmi vysoké teploty – teplota oblouku může dosáhnout až 30.000 °C, což má samozřejmě velmi negativní vliv na životnost všech součástí. Řešením je svařování s vodním chlazením. SMC vyvinulo v této oblasti naprosto jedinečná řešení.

Ten, kdo chce při svařování dosahovat větší produktivity a kvality, ten je u SMC na správné adrese. Naše komplexní řešení pro svařování s vodním chlazením přinášejí řadu výhod – mimo jiné delší životnost elektrod, vyšší rychlost svařování a stabilnější oblouk.

Takto funguje komplexní řešení pro svařování s vodním chlazením od SMC

svařování s vodním chlazením Stejně jako každé komplexní řešení se také naše skládá z jednotlivých částí, které do sebe zapadají a jsou perfektně sladěné. Rádi naše zákazníky podporujeme při vývoji a dolaďování součástí. V souhrnu znamenají tyto jednotlivé dílky pro uživatele velký rozdíl:

 • Z chladicí jednotky (chladiče) může být chladicí voda rozváděna současně do několika svařovacích proudů, které mohou být chlazeny současně. V důsledku toho je zapotřebí pouze jedno zařízení; náklady na údržbu se snižují díky menšímu zabranému prostoru.
 • Je garantován trvalý dohled nad přítokem chladiva, aby mohly být včas identifikovány změny ve svářecím procesu. Tímto způsobem se zajišťuje funkce chlazení. Pokud by byl přítok nedostačující, spustí se automaticky výstražná signalizace. Zákazník pak může odpovídajícím způsobem reagovat a zabránit tak poškození svého zařízení.
 • Komunikace se svařovacím systémem probíhá přes digitální vstupy a výstupy a možná je i přes standardizovaná přenosová rozhraní RS232/RS485.

Které části jsou chlazeny:

 • Hořák je opatřen otvory, kterými proudí voda, a tou je chlazena plynová tryska i elektroda. Zvyšuje se tím přirozeně životnost elektrody, slouží ale také současně k zaostření oblouku.
 • Při svařování se používají velké elektrické proudy. Obvykle se všechny vodiče proudu ukládají do jednoho kabelu, takže se kabel automaticky chladí taky. Nastavením požadované hodnoty na chladicí jednotce na 20 až 25 °C lze zabránit kondenzaci.
 • Při odpovídajícím dimenzování chladicí jednotky mohou být společně chlazeny i další části, jako jsou elektromotory nebo clony.
 • Komplexní řešení svařování s vodním chlazením jsme už realizovali pro mnoho zákazníků a vždy jsme kladli hlavní důraz na to, abychom aplikaci optimalizovali společně se zákazníkem podle jeho specifických potřeb a požadavků.

Jeden prodávající, mnoho předností

Kromě vysokého komfortu boduje ale SMC také z hlediska hospodárnosti: V mnoha aplikacích je několik nezávislých systémů běžících současně a potřebují stejně tolik nainstalovaných chladicích systémů. Důsledkem jsou výrazně vyšší náklady na údržbu a často nedostatek místa. S komplexním řešením od SMC patří toto všechno s konečnou platností minulosti.

 

Vysoké vakuum – pohled do moderního průmyslu

Vysoké vakuum – ještě jste nikdy neslyšeli, k čemu by se dalo využít? Nyní nahlédneme za dveře důležité technologie (vysokého) vakua, bez níž by moderní život, jak ho dnes známe, nebyl možný.

Co je (vysoké) vakuum?

V naší atmosféře panuje tlak okolo 1013 milibarů – pokud je v nějakém systému tlak snížen, hovoříme o vakuu. Ale i zde existuje rozdělení do více tlakových rozmezí. Čím menší bude tlak, tím „vyšší“ nebo „lepší“ bude vakuum. Podle toho pak rozlišujeme podtlak (vysavače nebo vakuová balení), „hrubé“ vakuum (staré žárovky), „jemné“ vakuum (lyofilizace), přes vysoké vakuum (elektronové trubice, elektronové mikroskopy) až po ultra vysoké vakuum.

Výroba vysokého vakua

Vakuum vyrábějí čerpadla, které vlastně žádnými čerpadly nejsou, jen se tak nazývají. Striktně vzato se jedná o kompresor. To znamená, že tato čerpadla dopravují molekuly vzduchu, které dorazí z (vakuové) komory do čerpadla. Díky tomu bude tlak v komoře vždy menší. Aby se vyrobilo vysoké vakuum, je nutný systém se dvěma čerpadly: s jedním předčerpávacím a tzv. turbomolekulární vývěvou (viz obrázek).

Specifika vysokého vakua

Důležitým pojmem je tzv. střední volná dráha. Označuje se jím dráha, kterou může částice plynu urazit na své cestě, aniž by došlo ke srážce s jinými částicemi.

Vzpomeňte si – vakuová čerpadla jsou kompresory, které mohou z komory přenášet molekuly, které dorazí do čerpadla. Tam, kde panuje normální tlak, se molekuly vzduchu srážejí velice často, a proto střední volná dráha činí jen asi 68 nm. Pro srovnání: průměrný lidský vlas je asi 1000krát silnější. Protože se molekuly velmi často sráží, rychle a snadno protékají i tenkým potrubím (např. 1/2 palcovým = 12,7 mm) a malými přípojkami. To umožňuje molekulám rychle se dostat k čerpadlu.

Čím více tlak klesá, tím méně molekul je v komoře a tím delší jsou střední volné dráhy. Ve vysokém vakuu pak činí něco mezi 10 centimetry a jedním kilometrem. Proto se molekuly srážejí méně často a aby se do čerpadla dostaly rychle, musí být přípojky k ventilům velmi velké (viz obrázek). Z tohoto důvodu nabízí SMC komponenty o připojovacím rozměru až 160 mm jmenovité šířky (= vnitřního průměru).

Na co potřebujeme vysoké vakuum?

Výrobky, které se vyrábějí ve vysokém vakuu, najdeme v našem všedním životě všude. Vybrali jsme pro vás několik příkladů:

 • Nanášení povlaků: důležitá metoda, která funguje jen ve vysokém vakuu, je fyzikální depozice z plynné fáze. Používá se při výrobě mikročipů, CD a DVD nosičů. Zde je důležité extrémně čisté prostředí, protože částice představují velký problém.
 • Další příklady použití: napařování povrchů či fólií (v potravinářském průmyslu, na brýlích, autech, špercích, …)
 • Elektronový mikroskop: Místo světelného paprsku používá elektronový mikroskop svazek elektronů. Protože jsou elektrony velmi malé, mohou je molekuly vzduchu vychylovat – elektronový mikroskop tedy vysoké vakuum potřebuje, aby vůbec fungoval.
 • Zkoušky těsnosti: ledničky, klimatizace, tepelná čerpadla, brzdové systémy, airbagy a mnoho dalších. U mnoha systémů je nutné kontrolovat jejich těsnost, protože netěsnosti mají negativní vliv na naši bezpečnost, zdraví a životní prostředí. Tyto zkoušky těsnosti mohou být prováděny pouze ve vysokém vakuu, kde nemohou být přehlédnuty ani ty nejmenší netěsnosti.
 • Fyzikální a chemické analýzy: Příkladem z analytiky je hmotnostní spektrometr. S jeho pomocí se určuje hmotnost atomů nebo molekul (atomová hmotnost) poté, co byly převedeny do plynné fáze a ionizovány. Pokud by byl tlak příliš velký, srážely by se ionty s molekulami vzduchu a nemohly by dorazit do detektoru. Kromě toho by nemohly ionty ani elektrony bez vysokého vakua vůbec vzniknout.
 • Příklady využití: Vyšetřování látek v těle, v lékařské a kriminální technice a při dopingových kontrolách, analýza jedů v životním prostředí, bojových látek a výbušnin a mnoho dalšího.

Ventily pro vysoké vakuum přesvědčují svou vysokou kvalitou a životností. Splňují vysoké standardy těsnosti a mají extrémní odolnost proti korozivním vlivům. Zde naleznete všechny produkty ovládané pneumaticky, elektromagneticky a manuálně.

Bezpečné šroubení – ideální pro agresivní chemikálie

Das Fitting ist das schwächste Glied einer Anlage. Das LQ3-System von SMC ist der Goldstandard: leckagefrei, sicher, wartungsfrei!

Při dopravě agresivních kyselin, zásad nebo jiných nebezpečných chemikálií zařízením dochází obvykle k problémům na nejslabším článku: ve šroubení, který se také nazývá fitinka. LQ3 systém od SMC je zlatým standardem mezi fitinkami.

Kde se používají LQ3 fitinky?

Fitinky jsou jednou z nejdůležitějších oblastí, pokud jde o bezpečnou dopravu agresivních chemikálií. Pokud jsou v systému dopravy chemikálií nedostatky, může dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. Kromě toho může samozřejmě dojít k materiálnímu poškození způsobené únikem chemikálií, jako je vysoce koncentrovaná kyselina fluorovodíková, kyselina sírová nebo amoniak.

Z tohoto důvodu kontrola a údržba těchto spojení mezi ventily, filtry, čerpadly a hadicemi potřebuje velkou pozornost a čas. Musíte si být jistí, že je armatura asbolutně těsná (bez úniku).

Fitinky od SMC: bezpečnost a jednoduchost

LQ3 fitinky od SMC Vám zajistí absolutní těsnost systému. Díky patentovanému a sofistikovanému designu Vám ušetří spoustu času.

Jaké jsou největší problémy a rizika spojená s fitinkami? V první řadě se jedná samozřejmě o úniky. Když teplota media stoupá, hadice se rozšiřuje. Poté může dojít k uvolnění matice, sklouznutí hadice z fitinky a úniku chemikálie.

Společnost SMC tento problém vyřešila: systém LQ3 je absolutně těsný i při kolísání teploty od 20°C do 200 °C. Trubka z vysoce kvalitního plastu se samozřejmě při zvyšování teploty rozšiřuje. Na rozdíl od konvenčních systémů však stahovací kroužek táhne hadici zpět do správné polohy, takže hadice nemůže vyklouznout z fitinky.

Zlatý standard pro fitinky

Namísto normálního závitu je každá fitinka od SMC opatřena lichoběžníkovým závitem. Definovaná montážní poloha zajišťuje, že matice zůstane vždy ve správné poloze. Funguje to tak, že se matice během montáže dotáhne k dorazu. Na první pohled je možné zkontrolovat, že je vše správně sestaveno.

Ani po přepravě lodí nebo letadlem není nutné matice dotahovat. Naši zákazníci mohou snadno nastavit a uvést do provozu své vybavení v místě určení. Tím eliminujete často zdlouhavou kontrolu fitinek po transportu a také zdlouhavou údržbu během provozu.

V mnoha případech jsou fitinky instalovány v malých a složitých prostorách a pro jejich údržbu by bylo potřeba rozebrat velkou část systému. Toto riziko naši zákazníci neřeší. Mimochodem naše LQ3 fitinky jsou často porovnávané se systémem Gardena, protože je tak jednoduchý, přímočarý a bezpečný.

Okamžitě naleznete tu správnou fitinku: LQ3 konfigurátor

Každý, kdo hledá v online katalogu správné číslo produktu jistě ocení náš LQ3 konfigurátor. Naleznete zde všechny podrobnosti o produktu a na první pohled zjistíte, která fitinka je pro Vás vhodná. Vyzkoušejte to sami!

Poznámka: při otevírání konfigurátoru musíte povolit makra.

Chlazení laserů: Nic není příliš horké

V průmyslu i v medicíně jsou lasery považovány za nejpřesnější nástroje. Pro dosažení této přesnosti potřebujete velmi stabilní chlazení. Chlazení od SMC nabízí stabilitu, prověřenou kvalitu a globální podporu.

Používání laseru produkuje teplo. I když samotný paprsek je teplotně neutrální, je třeba teplotně stabilizovat optický systém a aktivní prostředí laseru.

Tepelná roztažnost základní desky by změnila orientaci optických komponent. Laser by přestal fungovat optimálně. Chlazení a regulace teploty je důležitou součástí každého laserového procesu.

Lasery v průmyslu a zdravotnictví

Laserová zařízení se v dnešní době používají v mnoha oblastech jako je vrtání, řezání, svařování, značení, rytí a ošetřování povrchů podle specifických požadavků. V průmyslu se lasery používají tam, kde obrábění nestačí. Jsou zde rozšířeny zejména pevnolátkové nebo plynové lasery.

V medicíně se pracuje s diodovými lasery. Používají se takzvané ultrakrátké pulzní lasery, které vyzařují paprsky ve femtosekundových intervalech. Protože jsou jednotlivé pulsy tak krátké, mohou být realizovány v mnohem vyšší frekvenci aniž by došlo k poškození. To je důležité především v oční chirurgii nebo mikroobrábění v polovodičovém průmyslu.

Stabilní výkon laseru, citlivé materiály a delší životnost zařízení.

„Laser“ je zkratka složená z počátečních písmen „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“. Jedná se tedy o zesílení světla prostřednictvím intenzivního záření.

Chlazení laserů je o stabilitě výkonu laseru, protože vlnová délka laseru závisí na teplotě.

Stabilní teplotní podmínky prodlužují životnost citlivých laserových zařízení, laserových diod nebo laserového generátoru. Přesná tepelná regulace také prodlužuje dobu provozu tím že předchází selháním a zajišťuje stabilní použitelnost.

Představte si laserovou operaci oka. Laser by měl odstranit citlivou tkáň pouze tam, kde se má rohovka odstranit. Aby to mohlo fungovat, musí vše pracovat naprosto přesně. I ty nejmenší komponenty musí mít přesné rozměry. Jejich hrany nebo okolní materiál se nesmí měnit.

Chlazení laserů od SMC

Chladicí jednotky SMC jsou navrženy pro citlivé procesy. Díky své flexibilitě se naše chladicí jednotky přizpůsobí širokému spektru požadavků. Například naše chladicí jednotky lze snadno nainstalovat do standardizovaných 19-ti palcových skříní.

Zařízení SMC jsou vhodná pro různé napěťové a frekvenční rozsahy a proto je lze použít po celém světě. Zákazníci z celého světa oceňují naši globální podporu.

Kompletní řešení pro Vaše procesy

Díky široké nabídce produktů, SMC dokáže nabídnout kompletní řešení pro optimalizaci procesů. Kromě regulace teploty SMC nabízí řešení pro distribuci chladicí vody, monitorování průtoku, zajištění funkce chlazení a včasné zjištění změn procesu. To zaručuje našim zákazníkům spolehlivost a produktivitu procesů.

Kvalita a přesnost procesu jsou v SMC samozřejmostí. Naše dlouholeté zkušenosti ve špičkových prostředích jsme získali díky komponentům splňujících nejvyšší standardy.

Komunikace pro průmysl 4.0

Digitální vstupy a výstupy a sériová komunikace umožňují připojení k nejmodernějším průmyslovým prostředím.

Ať už chcete s našimi chladicími jednotkami komunikovat prostřednictvím Vašeho řídicího systému nebo pomocí uživatelských zpráv – v SMC jsme připraveni na Průmysl 4.0.

Suck-back jednotka: ventil, který zamezí odkapávání

Žádná kapka nepřijde na zmar, přesné dávkování – kombinovaný suck-back ventil od SMC je řešením pro perfektní procesy.

V analytické chemii jsou kapaliny velmi cenné. V polovodičovém průmyslu často také velmi nebezpečné. Kapající ventily působí problémy. SMC vyvinulo spolehlivé suck-back ventily pro přesné dávkování kapaliny. Ani jedna kapka neunikne.

Je to podobné jako s kohoutkem: Poté, co zavřete kohoutek dojde k odkápnutí několika kapek.

Poslední kapka může hodně znamenat

V polovodičovém průmyslu může mít kapka navíc vážné důsledky. Nejen že se používají agresivní kapaliny, které jsou škodlivé i v minimálních množstvích, ale také může dojít vlivem tlaku nekontrolovaně odkapávající kapaliny k poškození citlivých elektronických komponent.

V lékařské analýze by také nemělo docházet k nekontrolovanému odkapávání kapaliny. Při analýzách vzorků krve nebo moči musí být dávkovány kontrolní roztoky v naprosto přesném množství. Jakákoliv odchylka může ovlivnit výsledek. A u velmi malého množství kapaliny může být ztracena polovina vzorku ztracenou kapkou.

Suck-back ventil zabraňuje odkapávání

Suck-back ventil zajišťuje, že zbytková kapalina je odsána zpět předtím, než odkápne. Tyto ventily jsou nejmodernější v polovodičovém průmyslu a jsou také populární v lékařské technologii.

Suck-back ventily od SMC však dokážou ještě více. Jako specialisté na automatizaci a zkušený partner v oboru může SMC nabídnout širokou škálu komponentů pro ventilovou a regulační techniku a dokonale je kombinovat.

Nejpřesnější dávkování pomocí kombinované suck-back jednotky

Kombinovaný suck-back ventil se skládá z přisávacího a uzavíracího ventilu. Tato kombinace je jedinečná a umožňuje mnohem přesnější dávkování, než je možné u konkurenčních suck-back ventilů.

Nejen že nastavíte přesně nasávané a průtočné množství, ale také pro přesnou regulaci rychlosti otvírání a zavírání ventilů lze použít speciální škrtící ventily. To je důležité především pro to, aby se zabránilo rázům v kapalině.

Perfektní procesy až do konce

Přesné nastavení Vám po vypnutí zajistí trvale uzavřený sloupec kapaliny. Z tohoto sloupce se neztratí ani kapka. Kombinovaný suck-back ventil Vám pomůže zdokonalit Váš proces dávkování.

Chcete vědět víc o kombinovaných suck-back ventilech SMC? Naši odborníci Vám rádi poradí.